Visie en werkwijze Boswijk instituut
Visie en werkwijze Boswijk instituut
Previous Next Play Pause

Visie & werkwijze

Druk, druk, druk… Reclamespotjes om ouders bewust te maken dat kinderen tijd moeten overhouden om te spelen, burn-out voor het dertigste levensjaar, bij crisis een andere partner, bij onrust een last minute zonvakantie, koffie om wakker te worden, een sigaret en/of borrel in plaats van een gesprek of tranen.

Het contact met ons eigen innerlijk, met de gevoelens en de emoties, met onze wezenlijke behoeftes gaat vaak verloren in het drukke bestaan. Wij zijn steeds maar op weg om iets te bereiken of om iemand te worden. De aandacht is verplaatst naar de buitenkant. Vanuit deze buitenkant zijn we bezig met onze problemen en met onze projecten, in het nu en in de toekomst.

Wij zijn, met andere woorden, uit verbinding met wie we in werkelijkheid zijn. Hierdoor ontstaat vaak een gevoel van alleen en onvervuld zijn, we voelen ons niet meer heel.

 

Onze visie op therapie is weerspiegeld in ons logo. De ringen symboliseren de verschillende lagen en dimensies van het innerlijk. Deze lagen zijn, gezien van buiten naar binnen: het denken, emoties (indirect en direct), hart en ziel, hieruit komt gedag voort. Dit beeld vormt de basis van de therapie en de weg, die cliënten afleggen, begeleid door de therapeuten. Het is de weg van buiten naar binnen, waarbij je door de verschillende lagen/dimensies heen opnieuw verbinding kan maken met je hart en gevoelens van liefde, mededogen, moed, verontwaardiging, vreugde, vergeving, spijt et cetera kan ervaren. Zodra er contact gemaakt kan worden met die diepere laag van het hart, vindt transformatie plaats, op weg naar heelwording. Andere woorden die je kunt geven aan de diepere hartlaag zijn: kern, natuur, God, Boeddhanatuur, Ziel, wezen. Er is moed, bereidheid, doorzettingsvermogen en trouw aan jezelf nodig om deze ontwikkelingsweg te gaan. De therapeut steunt je daarbij, zonder oordeel en waarnemend vanuit het hart.
In eerste instantie houden we ons bij het Boswijk Instituut in het therapiewerk niet bezig met het oplossen van het probleem. We gaan ook niet sleutelen aan het gedrag. Via de weg van buiten naar binnen helpen we mensen aan persoonlijk inzicht in wat de verbinding met het hart in de weg staat of zelfs blokkeert. Dit gebeurt door in het hier en nu de gevoelens en de bewuste- en niet bewuste overtuigingen uit eerdere tijden te ervaren. Wanneer dit gezien en gevoeld wordt, ontstaat er een atmosfeer waarin geheeld kan worden. Je kan keuzes maken, niet afgeronde zaken alsnog afronden, woede en verdriet uiten, waarna je opnieuw contact kan maken met jezelf en met anderen.
Het Boswijk Instituut heeft daarvoor verschillende werkwijzen. Gedurende de sessie kan de therapeut op basis van kennis, intuïtie en goed waarnemen kiezen voor díe werkwijze die het meest aansluit en effectief is bij je huidige beleving van het probleem. Het werk is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat we niet eindeloos blijven praten over, maar teruggaan naar de ervaring. Wij werken vanuit aandachtig aanwezig zijn, zonder oordeel en met mededogen en respect voor degene met wie we werken. Daardoor ontstaat een klimaat waarin therapie niet een technische aangelegenheid is, maar een meer omvattende, diepe, vervullende ervaring. Als je op deze manier te werk gaat is het mogelijk de weg naar binnen af te leggen en vervolgens wezenlijk veranderd naar buiten te gaan, de wereld weer in.
Zoals genoemd, begeleiden wij de cliënt op de weg van buiten naar binnen, door de verschillende lagen en dimensies heen, om opnieuw de verbinding met het hart te kunnen maken. Op die weg kom je vaak blokkades tegen, die de stroom van het hart belemmeren. Zonder nu de gehele theorie uitputtend te willen omschrijven, kan je hier lezen welke kernbegrippen de leidraad voor onze werkwijze vormen.

De ziel – ieder mens krijgt oorspronkelijke energie ‘aangevoerd’ vanuit het Grote Geheel (God, Boeddhanatuur, Brahman). De ziel is onderdeel van dit Grote Geheel. Het gewaarzijn – een van de vermogens van deze oorspronkelijke energie is het vermogen gewaar te zijn (bewustzijn).

Gevoel – het hart is de plaats waar deze oorspronkelijke energie in zijn verschillende verschijningsvormen kan worden ervaren. Gevoelens als liefde, mededogen, vergeving, berouw, vreugde, vrede en dergelijke.

Directe emoties – aan de hand van confrontaties in en met ‘de buitenwereld’ ontstaat er soms pijn en splitst de oorspronkelijke energie zich op in de emoties woede, angst en verdriet. Woede en angst zijn energiebewegingen naar buiten, verdriet richt zich naar binnen.

Indirecte emoties – door woede en verdriet te vermengen en met behulp van mentale indrukken te ‘verklaren’ ontstaan talloze indirecte emoties zoals: jaloezie, machteloosheid, wrok, slachtofferschap, haat, destructiviteit, schuldgevoel, wraak en dergelijke.

Het denken – de emoties worden ‘vastgezet’ door middel van mentale indrukken: gedachten en beelden die de emoties verklaren en rechtvaardigen.

Lichaam – omdat emoties zich in het lichaam bevinden, verankeren de diverse emoties zich ook lichamelijk.

Projectie – de onbewust gemaakte emotionele en mentale inhouden worden op de buitenwereld geprojecteerd.

Geloofssystemen – doordat de emotionele, lichamelijke, mentale en waarnemingsstructuren elkaar over en weer bevestigen worden zij op den duur min of meer ‘vast’. Een geloofssysteem bestaat uit voelen, denken en zien.

Gedrag – deze vaste systemen drukken zich uiteindelijk uit in eveneens min of meer ‘vast’ gedrag.

De tijd – Geloofssystemen ontstaan op grond van confrontaties. Deze confrontaties vinden plaats vanaf de prilste jeugd, in principe vanaf de conceptie. Ze drukken zich echter uit in het hier-en-nu aan de hand van het gedrag. Hoe ‘oud’ ook, ieder geloofssysteem is actueel op het moment dat het zich hier-en-nu in gedrag manifesteert. Therapie is erop gericht om verandering aan te brengen in geloofssystemen, die gedrag of gemoedstoestanden veroorzaken die als onbevredigend of storend worden ervaren en verdere groei belemmeren.

De Boswijk therapie methodiek beweegt zich dus op alle vijf de gebieden: het gedrag, het denken, de emoties, de waarneming en het lichaam en heeft als doel iemand weer in contact te brengen met zijn oorspronkelijke gevoelens, het hart, waardoor levensvreugde en vrijheid ervaren kunnen worden. Ook wordt contact gemaakt met de transpersoonlijke gebieden.

Wat betekent de term transpersoonlijk?

Het Boswijk Instituut werkt dus van buiten naar binnen, volgens het mensmodel van Riekje Boswijk.

Onderstaand een vereenvoudigde versie van het model.

Mensmodel van Riekje Boswijk

Wanneer je door de pijn en de blokkades heen gaat, word je bewust van de gevoelens van het hart. Deelnemers beschrijven op dat moment vaak hun staat van zijn als volkomen in rust, liefdevol en vredig. In feite overstijg je dan de persoonlijkheid, je bent niet meer bezig met “ik en jij”, maar voelt je één met de omgeving. In het hart van dit model zie je de lagen van het hart en de ziel, met alle daarbij horende speciale kwaliteiten. Wanneer je deze kwaliteiten in al je cellen ervaart ben je je bewust van de transpersoonlijke laag. Een bijzondere staat van zijn dus. Met behulp van specifieke werkwijzen zal het mogelijk worden om dit te ervaren.

vrouw
Wat een prachtig instituut! Het heeft mijn leven voorgoed een andere wending gegegeven. En nu mag ik dat weer doorgeven. Top!