2e jaar transpersoonlijke therapie Boswijk Instituut
2e jaar transpersoonlijke therapie Boswijk Instituut
Previous Next Play Pause

2e jaar transpersoonlijke therapie

Het leerjaar.

De benadering die in het voorgaande procesjaar impliciet aan het werk ten grondslag lag, zal in dit jaar expliciet worden gemaakt. Gedurende het 2e jaar worden de verschillende onderdelen van de uitgangspunten en theorie van de Boswijk-methode toegelicht. Behalve de theoretische en spirituele aspecten komen ook het praktisch aanleren en oefenen van de verschillende werkvormen aan de orde.

Je krijgt papers van Riekje Boswijk die de theorie verhelderen en verdiepen en er wordt van je verwacht dat je een aantal boeken leest over de verschillende inspiratiebronnen c.q. werkvormen die aan de methode ten grondslag liggen.

De combinatie van het persoonlijke proces - dat zich in dit jaar verdiept - en het begrip dat ontwikkeld wordt, is heel verrijkend. Na dit jaar besluit je of je door wil naar de beroepsopleiding transpersoonlijke therapie.

Wil je meer lezen over onze visie en theoretische achtergrond, klik hier

 

Tijdens dit tweede jaar komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

Werken in het hier en nu – het volgen van de ander, iemand in het hier en nu houden, emoties herkennen en benadrukken.

Werken met het verleden – naast het werken in het hier en nu is het vaak zinnig om terug te gaan naar gebeurtenissen in het verleden. Hoe en wanneer is een geloofssysteem ontstaan? Wat is er gebeurd? Hoe kun je een geloofssysteem veranderen? Projecties, introjecties, retroflecties en dergelijke – het leren kennen en opsporen van mechanismen om contact te vermijden.

Werken met (echt)paren – technieken en benaderingen voor het werken met (echt)paren, variërend van luisteroefeningen tot op visie gebaseerde interventies.

Dromen – door middel van dromen kunnen onbewust gehouden emoties worden opgespoord. We werken er o.a. mee volgens de Gestalt-benadering. Ook richten we ons op specifieke voetangels en klemmen die een rol spelen bij persoonlijke ontwikkeling:

Afweer en weerstand – het herkennen en werken met stagnaties in energie en emoties.

Bijzondere bewustzijnsstaten – het herkennen van bijzondere bewustzijnsstaten zoals voor en tijdens de geboorte, bij narcose, extreme schrik en dergelijke. Hoe te werken met angst.

Overdracht en tegenoverdracht – in ongelijkwaardige relaties kunnen problemen optreden doordat overdracht en tegenoverdracht (projecties

In de Basisopleiding persoonlijke ontwikkeling 2e jaar:

Werkvormen

We werken ervaringsgericht. Bij ons werk laten we ons inspireren door methoden uit bijvoorbeeld de Gestalttherapie, de Psychosynthese, de inzichten van Jung, Bio-energetica en karakterstructuren volgens Alexander Lowen en het boeddhisme. Familieopstellingen, stemwerk en aanraken zijn andere werkvormen die we gebruiken.

Houding

Om het mogelijk te maken dat de ander zich opent en gaat uiten is een veilige sfeer van groot belang. Je houding is daarin heel belangrijk. Om met volledige aandacht en zonder oordeel te kunnen werken en niet verstrikt te raken in je eigen gevoelens moet je in staat zijn met een open hart te kijken.

Mentorgroepen

Naast de driedaagse bijeenkomsten kom je - buiten het instituut - één keer in de 6 weken een dagdeel met je mentorgroep bijeen. Een mentorgroep is een opsplitsing (per regio) van de hoofdgroep, d.w.z. een groepje van circa zes personen en een mentor. Je werkt hierin verder met het geleerde uit de voorgaande driedaagse en bereidt tevens de volgende bijeenkomst voor.

 

Tijd

We beginnen de eerste dag om 10.00 uur. De andere bijeenkomsten starten we de eerste dag om 19.00 uur. Alle bijeenkomsten eindigen de derde dag om 17.00 uur.

Tarieven

Particulier tarief (P) is bedoeld voor wie op particuliere basis deelneemt.
Zakelijk tarief (Z) is een zakelijk tarief en is bedoeld voor wie op kosten van een bedrijf deelneemt.

Tevens is er een tarief (A) voor wie aantoonbaar een gezinsinkomen heeft welke kleiner is dan € 27.500 bruto. U dient dit aan te tonen door bij het inschrijfformulier een bewijsdocument te uploaden.

Studiebelasting

Contacturen; 316,3
Thuis; Literatuur lezen, scriptie schrijven en presentatie voorbereiden; gemiddeld 8 uur per week

Data

Hieronder een overzicht van de aankomende tweedejaars opleidingen.

Elk tweedejaar bestaat uit negen bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst duurt 3 achtereenvolgende dagen.

Wanneer een tweede jaar al is begonnen zie je hieronder nog wel de toekomstige data van de bijeenkomsten van dat opleidingsjaar.

Wil je jezelf aanmelden, dan kan dat voor het eerstvolgende nog niet gestarte tweedejaars.

LTT26

02
feb
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 02 februari 2023, 10:00
LTT26 Eerste bijeenkomst 2-3-4 februari 2023

02
mrt
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 02 maart 2023, 20:00
LTT26 Tweede bijeenkomst 2-3-4 maart 2023

30
mrt
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 30 maart 2023, 20:00
LTT26 Derde bijeenkomst 30-31 maart, 1 april 2023

30
apr
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 30 april 2023, 20:00
LTT26 Vierde bijeenkomst 30 april, 1-2 mei 2023

01
juni
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 01 juni 2023, 20:00
LTT26 Vijfde bijeenkomst 1-2-3 juni 2023

07
sept
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 07 september 2023, 20:00
LTT26 Zesde bijeenkomst 7-8-9 september 2023

12
okt
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 12 oktober 2023, 20:00
LTT26 Zevende bijeenkomst 12-13-14 oktober 2023

22
nov
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 22 november 2023, 18:00
LTT26 Achtste bijeenkomst 22-23-24-25 november 2023

25
jan
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 25 januari 2024, 10:00
LTT26 Negende bijeenkomst 25-26-27 Januari 2024

LTT27

18
okt
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 18 oktober 2023, 10:00
LTT27 Eerste bijeenkomst 18-19-20 oktober 2023

30
nov
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 30 november 2023, 20:00
LTT27 Tweede bijeenkomst 30 november, 1-2 december 2023

20
dec
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 20 december 2023, 20:00
LTT27 Derde bijeenkomst 20-21-22 december 2023

03
feb
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 03 februari 2024, 20:00
LTT27 Vierde bijeenkomst 3-4-5 februari 2024

29
feb
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 29 februari 2024, 20:00
LTT27 Vijfde bijeenkomst 29 februari, 1-2 maart 2024

28
mrt
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 28 maart 2024, 20:00
LTT27 Zesde bijeenkomst 28-29-30 maart 2024

05
mei
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 05 mei 2024, 20:00
LTT27 Zevende bijeenkomst 5-6-7 mei 2024

05
juni
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 05 juni 2024, 18:00
LTT27 Achtste bijeenkomst 5-6-7-8 juni 2024

12
sept
Boswijk Instituut
-
Doorn
Datum: 12 september 2024, 10:00
LTT27 Negende bijeenkomst 12-13-14 september 2024

Kosten

P-tarief € 4.750,-
Z-tarief € 6.250,-
incl. overnachtingen, ontbijt en lunch. 

Bijkomende kosten:

In het 2e jaar: 7 sessies leertherapie bij de leertherapeut Boswijk Instituut € 770,-. Mentorgroepen € 500,-. Literatuur ong. € 250,-.
De bijkomende kosten gedurende de opleiding zijn bij benadering.

R. man, 43 jaar
Door eigen pijnpunten en valkuilen goed te kennen en jezelf hierin te kunnen reguleren kan je werkelijk met je aandacht bij de ander zijn en is het mogelijk de ander aan te moedigen veranderingen in de diepte te bewerkstelligen.