2e jaar transpersoonlijke therapie Boswijk Instituut
2e jaar transpersoonlijke therapie Boswijk Instituut
Previous Next Play Pause

2e jaar transpersoonlijke therapie

Het leerjaar.

De benadering die in het voorgaande procesjaar impliciet aan het werk ten grondslag lag, zal in dit jaar expliciet worden gemaakt. Gedurende het 2e jaar worden de verschillende onderdelen van de uitgangspunten en theorie van de Boswijk-methode toegelicht. Behalve de theoretische en spirituele aspecten komen ook het praktisch aanleren en oefenen van de verschillende werkvormen aan de orde.

Je krijgt papers van Riekje Boswijk die de theorie verhelderen en verdiepen en er wordt van je verwacht dat je een aantal boeken leest over de verschillende inspiratiebronnen c.q. werkvormen die aan de methode ten grondslag liggen.

De combinatie van het persoonlijke proces - dat zich in dit jaar verdiept - en het begrip dat ontwikkeld wordt, is heel verrijkend. Na dit jaar besluit je of je door wil naar de beroepsopleiding transpersoonlijke therapie.

Wil je meer lezen over onze visie en theoretische achtergrond, klik hier

 

Tijdens dit tweede jaar komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

Werken in het hier en nu – het volgen van de ander, iemand in het hier en nu houden, emoties herkennen en benadrukken.

Werken met het verleden – naast het werken in het hier en nu is het vaak zinnig om terug te gaan naar gebeurtenissen in het verleden. Hoe en wanneer is een geloofssysteem ontstaan? Wat is er gebeurd? Hoe kun je een geloofssysteem veranderen? Projecties, introjecties, retroflecties en dergelijke – het leren kennen en opsporen van mechanismen om contact te vermijden.

Werken met (echt)paren – technieken en benaderingen voor het werken met (echt)paren, variërend van luisteroefeningen tot op visie gebaseerde interventies.

Dromen – door middel van dromen kunnen onbewust gehouden emoties worden opgespoord. We werken er o.a. mee volgens de Gestalt-benadering. Ook richten we ons op specifieke voetangels en klemmen die een rol spelen bij persoonlijke ontwikkeling:

Afweer en weerstand – het herkennen en werken met stagnaties in energie en emoties.

Bijzondere bewustzijnsstaten – het herkennen van bijzondere bewustzijnsstaten zoals voor en tijdens de geboorte, bij narcose, extreme schrik en dergelijke. Hoe te werken met angst.

Overdracht en tegenoverdracht – in ongelijkwaardige relaties kunnen problemen optreden doordat overdracht en tegenoverdracht (projecties) niet goed worden herkend en/of gehanteerd.

In de Basisopleiding persoonlijke ontwikkeling 2e jaar:

Werkvormen

We werken ervaringsgericht. Bij ons werk laten we ons inspireren door methoden uit bijvoorbeeld de Gestalttherapie, de Psychosynthese, de inzichten van Jung, Bio-energetica en karakterstructuren volgens Alexander Lowen en het boeddhisme. Familieopstellingen, stemwerk en aanraken zijn andere werkvormen die we gebruiken.

Houding

Om het mogelijk te maken dat de ander zich opent en gaat uiten is een veilige sfeer van groot belang. Je houding is daarin heel belangrijk. Om met volledige aandacht en zonder oordeel te kunnen werken en niet verstrikt te raken in je eigen gevoelens moet je in staat zijn met een open hart te kijken.

Mentorgroepen

Naast de driedaagse bijeenkomsten kom je - buiten het instituut - één keer in de 6 weken een dagdeel met je mentorgroep bijeen. Een mentorgroep is een opsplitsing (per regio) van de hoofdgroep, d.w.z. een groepje van circa zes personen en een mentor. Je werkt hierin verder met het geleerde uit de voorgaande driedaagse en bereidt tevens de volgende bijeenkomst voor.

 

Tijd

We beginnen de eerste dag om 10.00 uur. De andere bijeenkomsten starten we de eerste dag om 19.00 uur. Alle bijeenkomsten eindigen de derde dag om 17.00 uur.

Tarieven

Particulier tarief (P) is bedoeld voor wie op particuliere basis deelneemt.
Zakelijk tarief (Z) is een zakelijk tarief en is bedoeld voor wie op kosten van een bedrijf deelneemt.

Tevens is er een tarief (A) voor wie aantoonbaar een gezinsinkomen heeft welke kleiner is dan € 27.500 bruto. U dient dit aan te tonen door bij het inschrijfformulier een bewijsdocument te uploaden.

Studiebelasting

Contacturen; 316,3
Thuis; Literatuur lezen, scriptie schrijven en presentatie voorbereiden; gemiddeld 8 uur per week

Data

Onderstaand een overzicht van de data waarop het leerjaar, het 2e jaar van de opleiding, start in 2023. 

Er zijn 2 mogelijkheden, in februari en in oktober. Deze keuze maak je in overleg met de begeleiders van het eerste jaar.

Elk tweede jaar bestaat uit negen bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst duurt 3 achtereenvolgende dagen, let op, de starttijd wisselt!

Wil je jezelf aanmelden, kies dan voor het leerjaar dat nog niet gestart is.

LJ27 - Gestart

12
sept
Tijd: 19:00
12-13-14 september 2024

LJ28

03
okt
Tijd: 10:00
3-4-5 oktober 2024

07
nov
Tijd: 19:00
7-8-9 november 2024

02
dec
Tijd: 19:00
2-3-4 december 2024

12
jan
Tijd: 19:00
12-13-14 januari 2025

06
feb
Tijd: 19:00
6-7-8 februari 2025

06
mrt
Tijd: 19:00
6-7-8 maart 2025

03
apr
Tijd: 19:00
3-4-5 april 2025

07
mei
Tijd: 19:00
7-8-9-10 mei 2025

18
sept
Tijd: 19:00
18-19-20 september 2025

Kosten

P-tarief € 4.750,-
Z-tarief € 6.250,-
incl. overnachtingen, ontbijt en lunch. 

Bijkomende kosten:

In het 2e jaar: 7 sessies leertherapie bij de leertherapeut Boswijk Instituut € 770,-. Mentorgroepen € 500,-. Literatuur ong. € 250,-.
De bijkomende kosten gedurende de opleiding zijn bij benadering.

Locatie

Boswijk Instituut
Landgoed Beukenrode
Beukenrodelaan 2L / 2M
3941 ZP Doorn

 

R. man, 43 jaar
Door eigen pijnpunten en valkuilen goed te kennen en jezelf hierin te kunnen reguleren kan je werkelijk met je aandacht bij de ander zijn en is het mogelijk de ander aan te moedigen veranderingen in de diepte te bewerkstelligen.