Algemene informatie Boswijk Instituut
Algemene informatie Boswijk Instituut
Algemene informatie Boswijk Instituut
Previous Next Play Pause

Over Boswijk

Het Boswijk Instituut bestaat sinds 2004. Ons werk is een voortzetting van hetgeen Jan en Riekje Boswijk al in 1979 zijn begonnen. Uiteraard is de manier van werken in de loop van de jaren aangepast, uitgediept, rijker geworden en meegegroeid met de moderne tijd.

Thuis

We voelen ons bevoorrecht om ons werk te mogen doen op een prachtige plek, midden in de bossen van Landgoed Beukenrode in Doorn. Ons huis is sfeervol, eenvoudig en functioneel. De omgeving is rustig, nodigt uit om lekker te wandelen of een plekje in de zon op te zoeken om uit te blazen. Die bijzondere combinatie zorgt ervoor dat je je al snel thuis voelt. En dat is precies de bedoeling!

We hechten daarnaast zeer aan een hoge kwaliteit als het ons werk betreft, we houden ons daar doorlopend mee bezig. Dat doen we o.a. door de inhoud, structuur, organisatie en werkplek regelmatig tegen het licht te houden van beroepsverenigingen, registers en accreditatiebureaus. Hieronder een overzicht van de organisaties waaraan we verbonden zijn.

RBCZ

Alle therapeuten die werkzaam zijn bij het Boswijk Instituut staan ingeschreven in het HBO register van de koepelorganisatie RBCZ. Het RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als client zeker bent van goede zorg. Zie verder www.rbcz.nu

NFG

Het Boswijk Instituut is lid van de Nederlandse federatie Gezondheidszorg. De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt ons daar waar mogelijk. De NFG onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars, de koepelorganisatie RBCZ én de politiek. Ze bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg. Zie verder www.de-nfg.nl

CRKBO

Het Boswijk Instituut is ingeschreven in het register instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor is onze opleiding vrijgesteld van BTW.

SKB

De opleiding tot Transpersoonlijk Therapeut van het Boswijk Instituut is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB). Het SKB is een betruwbare, onafhankelijke en praktische certificatiepartner welke is erkend door de RBCZ. Kwaliteit en kwaliteitsborging is steeds belangrijker. Scholing van professionals in de psychosociale complementaire zorg is van groot belang om de sector vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Cliënten verwachten, en hebben recht op, kwalitatief goede zorg die wordt aangeboden door gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Kwaliteit van de professional wordt, naast ervaring, voor een groot deel bepaald door de wijze waarop zij of hij is opgeleid. Het SKB borgt deze kwaliteit door accreditatietrajecten. Zie ook stichtingskb.nl

NRTO

Het Boswijk Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) Wij hebben ons daardoor geconformeerd aan de gedragscode van de NRTO en de algemene voorwaarde. Voor eventuele geschillen kunnen we gebruik maken van de geschillen commissie van de NRTO. Zie onderstaande doorverwijzingen

vrouw
Wat een prachtig instituut! Het heeft mijn leven voorgoed een andere wending gegegeven. En nu mag ik dat weer doorgeven. Top!